Jag är Nicke Wulff / Minä olen Nicke Wulff

Jag är Nicke Wulff, född och uppvuxen i Åbo. Jobbat som lärare och rektor och bott hela mitt liv i Egentliga Finland. Gift och pappa till två barn, medlem i Åbo stadsfullmäktige och tränare inom barnidrott.

Utbildning garanterar en trygg framtid och genom samarbete når vi resultat.

Minä olen Nicke Wulff, Turussa syntynyt ja Varsinais-Suomessa koko elämäni elänyt. Naimisissa ja kahden lapsen isä, rehtori, Turun kaupunginvaltuutettu ja lasten urheiluvalmentaja.

Koulutus takaa turvallisen tulevaisuuden ja ainoastaan yhteistyöllä pääsemme tuloksiin.

Vapaa-aikaa vietän lasten- ja nuorten urheilun parissa. Olen toiminut alppi- ja käsipallovalmentaja Turun slalomseurassa ja HF Åifk:ssa.

Nicke mediassa

De tillfälliga utrymmen för S:t Olofsskolan fick ikväll sitt bygglov! Tog under mötet upp problematiken med trafiken ifall eleverna skall ta sig till Idrottsparken under rasten. Tjänstemännen lovade föra fram hälsningen och nämndens önskan att förbättra trafiksäkerheten kring skolan. ...Nu får vi alla fortsätta arbetet för att få den gamla skolan riven och en ny byggd.

Ikväll det sista mötet för Byggnads- och tillståndsnämnden innan sommarpausen. Kvällens lista består av hela 27 punkter och tre tilläggslistor, så en hel del beslut att ta.

På kvällens lista finns det förutom en hel del rapporter och utlåtande också att ta beslut om ett ...eventuellt vite för fastighetsägaren vid Kaskisgatan 3. Om vi någonsin ser de pengarna är en anna sak.

Sedan finns det några byggnadslov på agendan, en ny skol- och daghems byggnad vid Teräsrautelan koulu och beviljandet av bygglov för ytterligare två nya bostadshus intill Kuppis gamla tågstation. De två första husen har vi redan bevilat lov till vid ett tidigare möte. Den förslagna helheten passar bra in i den nya urbana miljö som håller på att växa upp kring Kuppis och Österås. Bilder som finns här är tagna från nämndens föredragning som finns att hitta på stadens hemsida. https://www.turku.fi/sv/namnden-fastighets-och-byggnadsarenden

Syyskuussa 2021 tein valtuustoaloitteen maksuttoman välipalan tarjoamisesta koululaisille. Kasvatus- ja opetusjohtaja Jalonen toteaa vastauksessaan aloitteeseen seuraava:

”Laskelman perusteella voidaan päätellä, että myös maksuttoman välipalan tarjoamisesta kouluissa ja ...oppilaitoksissa aiheutuisi merkittävät kustannukset. Ottaen huomioon, että maksuttoman välipalan tarjoaminen ei ole lakisääteinen palvelu, asiasta tulisi päättää kaupunginvaltuustossa. Mikäli haluttaisiin tarjota maksuton välipala kouluissa ja oppilaitoksissa, asia tulisi ratkaista talousarvion käsittelyn yhteydessä. Samalla tulisi varata tarkoitukseen tarvittava määräraha”

Lainsäädännön mukaiseen maksuttomaan opetukseen luetaan välttämättömät opetusvälineet, kuten oppikirjat, tarpeelliset koulukuljetukset ja riittävä ravinto. Maksuttomuus koskee perusopetuslain mukaan oppilaaksi otettuja oppivelvollisia henkilöitä (Lahtinen & Lankinen 2015, 33).

Turussa tuhannet oppilaat käyvät koulua väistötiloissa tai ahtaissa koulurakennuksissa, jossa joudutaan turvautumaan pitkiin koulupäiviin, jotta koulujen lukujärjestykset saadaan toimimaan ja oppilaille taataan heille kuuluva opetus. Turussa löytyy useita kouluja, myös alakouluja, jossa koulupäivä jatkuu kello 16 saakka. Jos oppilas tällöin on syönyt koululounaan kello 11.30 ja päivä jatkuu kello 16 niin tällöin ei toimita kouluruokasuositusten mukaan, jos oppilaille ei tarjota välipalaa koulupäivän aikana.

Kouluruokailusuosituksen mukaan oppilaille tulee järjestää mahdollisuus maksuttomaan ravitsevaan välipalaan, mikäli koulun oppitunnit jatkuvat pitempään kuin kolme tuntia.

Maksuton välipala edistäisi hyvinvoinnin lisäksi oppimistuloksia, lisäisi terveellisiä ruokailutottumuksia sekä tasaisi sosioekonomisia eroja.
Esitän että kaupunginvaltuusto antaa kaupunginhallitukselle tehtäväksi ottaa huomioon talousarvioesityksessään vuodelle 2023, ne lisääntyvät kustannukset, jotka koululaisille tarjottava maksuton välipala toisi mukanaan ja lisätä ne kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuden budjettiin
#kouluruoka #valtuustoaloite #sfprkp #tkuvaltuusto

Tänään jättämäni valtuustoaloite koskien maksuttoman välipalan tarjoamista kouluissa ja oppilaitoksissa jos koulupävä jatkuu kolme tuntia koululounaan jälkeen.

VALTUUSTOALOITE 13.6.2022

Maksuttoman välipalan tarjoaminen kouluissa ja oppilaitoksissa, jos koulupäivä ...jatkuu yli kolme tuntia kouluruokailun jälkeen
Syyskuussa 2021 tein valtuustoaloitteen maksuttoman välipalan tarjoamisesta koululaisille, dnro 11116-2021. Kasvatus- ja opetusjohtaja Jalonen toteaa vastauksessaan aloitteeseen seuraava:

”Laskelman perusteella voidaan päätellä, että myös maksuttoman välipalan tarjoamisesta kouluissa ja oppilaitoksissa aiheutuisi merkittävät kustannukset. Ottaen huomioon, että maksuttoman välipalan tarjoaminen ei ole lakisääteinen palvelu, asiasta tulisi päättää kaupunginvaltuustossa. Mikäli haluttaisiin tarjota maksuton välipala kouluissa ja oppilaitoksissa, asia tulisi ratkaista talousarvion käsittelyn yhteydessä. Samalla tulisi varata tarkoitukseen tarvittava määräraha”

Lainsäädännön mukaiseen maksuttomaan opetukseen luetaan välttämättömät opetusvälineet, kuten oppikirjat, tarpeelliset koulukuljetukset ja riittävä ravinto. Maksuttomuus koskee perusopetuslain mukaan oppilaaksi otettuja oppivelvollisia henkilöitä (Lahtinen & Lankinen 2015, 33).

Turussa tuhannet oppilaat käyvät koulua väistötiloissa tai ahtaissa koulurakennuksissa, jossa joudutaan turvautumaan pitkiin koulupäiviin, jotta koulujen lukujärjestykset saadaan toimimaan ja oppilaille taataan heille kuuluva opetus. Turussa löytyy useita kouluja, myös alakouluja, jossa koulupäivä jatkuu kello 16 saakka. Jos oppilas tällöin on syönyt koululounaan kello 11.30 ja päivä jatkuu kello 16 niin tällöin ei toimita kouluruokasuositusten mukaan, jos oppilaille ei tarjota välipalaa koulupäivän aikana.

Kouluruokailusuosituksen mukaan oppilaille tulee järjestää mahdollisuus maksuttomaan ravitsevaan välipalaan, mikäli koulun oppitunnit jatkuvat pitempään kuin kolme tuntia koululounaan jälkeen. (https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/kouluruokailu-kuuluu-kaikille)

Nykyinen järjestelmä, jossa koululainen voi ostaa välipalan ei toimi eikä vastaa lain henkeä maksuttomasta opetuksesta. Maksuton välipala edistäisi hyvinvoinnin lisäksi oppimistuloksia, lisäisi terveellisiä ruokailutottumuksia sekä tasaisi sosioekonomisia eroja.
Esitän että kaupunginvaltuusto antaa kaupunginhallitukselle tehtäväksi ottaa huomioon talousarvioesityksessään vuodelle 2023, ne lisääntyvät kustannukset, jotka koululaisille tarjottava maksuton välipala toisi mukanaan ja lisätä ne kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuden budjettiin

Nicke Wulff, rkp

En intensiv mötesdag som inleds med landskapsfullmäktige och avslutas med stadsfullmäktige ikväll.

På idrottsnämndens möte diskuterades bl.a. den nya konstisplanen som skall byggas i Kuppis. Den har marknadsförts som en ersättare för Barkplanen då den planen är ur bruk i ett par år. Tyvärr var förslaget en enorm besvikelse. Planen blir otroligt mycket mindre och att man dessutom ...preliminärt väljer att låta en rink svälja hälften av planen kommer den nya konstisen inte att vara det som Åboborna förtjänar. Föreslog i diskussionen att rinken skulle tas bort eller ersättas med två mini-rinkar för att möjliggöra skridskoåkning för fler men får se vad tjänstemännen bereder.

Idag blir det byggnadsnämndens möte och imorgon styrelsemöte för studentbystiftelsen. Nästa vecka är det dags för vårens sista fullmäktigemöte innan sommaruppehållet.

ÅIFK D09:s fantastiska säsong i några ord och bilder. Glad och stolt över de enorma framsteg tjejerna gjort som spelare men framförallt som ett lag. Vi förlorar tillsammans och vi vinner tillsammans!
...https://www.aifk.fi/kasipallo/joukkueet/8975/uutiset/49196/sammanfattning-over-sasongen-2021-2022

Fint att de svenskspråkiga skolorna och tjänsterna tilltalar familjerna. Men, det är redan nu för trångt, inte ett rum eller en vrå ledig hos oss men vi klagar inte. Bättre såhär än att gå och släcka lampor i tomma klassrum som ingen använder.

Det är snart för trångt i Cygnaeus skola i Åbo – nu måste Åbo stad fundera på hur eleverna ska fördelas mellan Sirkkala och Cynkkan https://ift.tt/SqyTJcM

Ett år sedan var kommunalvalskampanjen i full gång och gick mot slutsprurt. Som ett resultat av det goda resultatet är jag denna period också suppleant i Idrottsnämnen och skall delta på möte idag. Vi skall bl.a. ge utlåtande om den kommande konstisplanen till Kuppis och idrottsutrymmena i ...den planerade Karhunaukion koulu (Björnplanens skola). På torsdagen blir det sedan Buggnads- och tillsynsnämnden med en hel del nya lov och tillstånd att bevilja.

Åbo underrättelser skriver idag om att Samlingspartiet förhåller sig skeptiskt till ett valförbund med SFP i riksdagsvalet våren 2023. Skulle det visa sig att vi inte får ihop ett valförbund får vi bara kavla upp ärmarna och göra en lika bra kampanj som 2019. Då lyckades vi genom ett fint stöd från väljarna få in en ledamot för SFP även från vår region. Vi får vänta och se!