Jag är Nicke Wulff / Minä olen Nicke Wulff

Jag är Nicke Wulff, född och uppvuxen i Åbo. Jobbat som lärare och rektor och bott hela mitt liv i Egentliga Finland. Gift och pappa till två barn, medlem i Åbo stadsfullmäktige och tränare inom barnidrott.

Utbildning garanterar en trygg framtid och genom samarbete når vi resultat.

Minä olen Nicke Wulff, Turussa syntynyt ja Varsinais-Suomessa koko elämäni elänyt. Naimisissa ja kahden lapsen isä, rehtori, Turun kaupunginvaltuutettu ja lasten urheiluvalmentaja.

Koulutus takaa turvallisen tulevaisuuden ja ainoastaan yhteistyöllä pääsemme tuloksiin.

Vapaa-aikaa vietän lasten- ja nuorten urheilun parissa. Olen toiminut alppi- ja käsipallovalmentaja Turun slalomseurassa ja HF Åifk:ssa.

Nicke mediassa

Esitin tänään valtuuston kyselytunnilla seuraavan kysymyksen

Kouluissa ja päiväkodeissa tarjottavan tonnikalan korvaaminen kotimaisella vaihtoehdolla
Tein kesäkuussa 2019 valtuustoaloitteen, jossa esitin, että Turun kaupungin kouluissa ja päiväkodeissa tarjottavan tonnikalan... korvattaisiin kotimaisella vaihtoehdolla.
Saamassani vastauksessa mainittiin mm. seuraavaa:
”Turun kaupungin sivistystoimialan ruokapalvelut on käyttänyt 1.8.2018-31.7.2019 välisenä aikana tonnikalasäilykettä 4 352 kiloa, joten valtuutetun esille nostama asia ei ole merkityksetön.”
Vastauksessa kirjoitettiin myös seuraavaa:
”…Seuraavaan elintarvikesopimuksen valmistelussa selvitetään yhteistyössä palveluntuottajan
tuotekehitysyksikön kanssa mahdollisia tonnikalaa korvaavia raaka-aineita ja mikäli niitä löytyy,
sisällytetään ne uuteen elintarvikesopimukseen. Seuraavan elintarvikesopimuksen valmistelussa
työryhmä arvioi, voidaanko säilyketonnikalan kriteereiksi asettaa Motivan vastuullisuuskriteerien
(2017) mukaiset kriteerit (sisältäen vaatimuksen WWF:n kalaoppaan vihreästä listasta).”
Kysymys siis kuuluu, että mihin työryhmä on päätynyt selvityksissään ja miksi tonnikalan tarjoilu jatkuu kaupungin kouluissa ja päiväkodeissa samalla kun tarjolla olisi myös ekoloogisempia, laadukkaita ja kotimaisia vaihtoehtoja.

Hallintojohtaja Jukka Varonen vastasi mm. seuraavaa
• Tarjottava tonnikala on MSC-sertifioitu
• Vain 7 % tarjottavasta kalasta on tonnikalaa
• Kotimainen vaihtoehto olisi 2,5 kertaa kalliimpi kuin tonnikala
• Tonnikalasta pidetään ruokailijoiden keskuudessa
• Asiaa on selvitetty ja otetaan huomioon, kun uusia kilpailutuksia tehdään

Åbo stad planeraren nytt småhusområde! Det råder ännu en stor brist på småhustomter så hoppas detta kan råda bot på det.

Kaupunki kaavoittaa uutta pientaloaluetta Skanssin alueelle.

Image for shared link
Turku kaavoittaa Skanssiin Kaarinan rajalle omakotitaloalueen

Kaupunginhallitukselle ehdotetaan tiistaina asemakaavanmuutoksen tavoitteiden hyväksymistä.

yle.fi

Vi har idag på byggnads- och tillsynsnämndens möte beviljat bygglov för det nya konserthuset Fuuga.

Olemme tänään rakennus- ja lupalautakunnan kokouksessa myöntäneet rakennusluvan uudelle konserttitalolle Fuugalle

Sain vastauksen - Jag fick ett svar. Tiloja ja henkilökuntaa ei ole tarpeeksi joten ei valitettavasti ole mahdollista lisätä lapsille tarjottavaa uimaopetusta. Vastaus tässä alla:

Kh § 126
Uimalaitosten päällikkö Eeva Haapanen 21.3.2023:

Valtuutettu Nicke Wulff ym. ...ovat tehneet 12.12.2022 § 261 aloitteen peruskoulun aikana tarjottavan uimaopetuksen lisäämisestä.

Aloitteessa esitetään, että Turun kaupunki aloittaisi valmistelut ulottaa uimaopetus jatkossa myös 2., 4. ja 6. luokkalaisille oppilaille heidän uimataitonsa vahvistamiseksi. Aloitetta perustellaan sillä, että koronavuodet ovat heikentäneet lasten uimataitoa siten, että enää vain 55 % kuudesluokkalaisista lapsista olisi uimataitoisia.

Turun kaupungin uimalaitoksilla on tällä hetkellä kaksi liikunnanohjaajaa, jotka vastaavat koulujen uimaopetuksesta. He opettavat 1., 3. ja 5. luokkien oppilaita uimaan kasvatus- ja opetuslautakunnan päättämän opetussuunnitelman mukaisesti yhdessä sijaisten kanssa, jotta kaikki nykyiset opetustunnit pystytään toteuttamaan. Turussa toteutettiin koulujen uimaopetusta myös koronavuosina koulujen lähiopetuksen aikaan, vaikka uimahallit olivat yleisöltä suljettuina.

Esikoululaisten uimaopetuksen palveluntuottajan kilpailutus on ajankohtainen tänä keväänä. Tällä hetkellä esikouluikäisten uimaopetuksesta vastaa Aurajoen Uinti ry. Haasteena esikoululaisten uimaopetuksen järjestämisessä on myös tilaresurssien puute. Esikoululaiset tarvitsevat matalaa allasta, jota kaupungilla ei ole tarjota kuin Impivaaran uimahallissa yhtenä päivänä viikossa sekä Samppalinnan maauimalassa toukokuussa ja elo-syyskuussa.

Tällä hetkellä luokkien 2, 4 ja 6 uinninopetus on sisällytetty koulujen omiin liikunnanopetussuunnitelmiin. Kouluille on varattu Impivaaran uimahallista allasresursseja, joita he voivat itse varata. Samppalinnan maauimalan koululaisresurssi on käytössä kouluilla touko-, elo- ja syyskuussa.

Uimataitotutkimuksessa (2022) selviää, että n. 70 % oppii alkeisuimataidon (10 m) vapaa-ajalla, n. 23 % uimakoulussa ja n. 7 % koulujen uimaopetuksessa. On siis hyvin tärkeää kannustaa oppilaita vahvistamaan uimataitoa vapaa-ajalla. Turun kaupunki tarjoaa esikouluikäisille ja 1. luokkalaisille 10 kerran uintikortteja. Uintikortit oikeuttavat lapsen maksuttomaan sisäänpääsyyn Turun kaupungin uimalaitoksiin maksavan aikuisen seurassa. Aloitteessakin viitatun uimataitotutkimuksen osalta on tärkeä kuitenkin huomioida, että mukana olevat kunnat arvottiin ja Turku ei ollut tutkimuksessa edustettuna. Näin ollen tuloksista ei voida tehdä suoraan johtopäätöksiä turkulaisten koululaisten uimataitoon liittyen.

Uimalaitosten henkilökunnan toteuttamaa opetustarjontaa ei tällä hetkellä ole mahdollista lisätä tila- ja henkilöstöresurssien puitteissa. Jos tila- ja henkilöstöresurssit paranevat tulevaisuudessa, on mahdollista suunnitella esikoululaisten ja koululaisten uimaopetuskäytännöt uudelleen. Liikuntapaikkaverkon kehittämislinjauksiin (kv 11.4.2022 § 67) liittyen Kupittaan maauimalan peruskorjaus tulisi toteutuessaan helpottamaan jonkin verran tilaresurssien puutetta loppukeväästä ja alkusyksystä. Myös uudesta uimahallista kaupungin itäpuolelle on keskusteltu. Erityistä tarvetta olisi toiselle opetusaltaalle, jotta esiopetuksen ja peruskoulun opetussuunnitelmat olisi mahdollista toteuttaa kaupungin omissa tiloissa. Olosuhteiden kehittämisen lisäksi on tärkeä huomioida riittävä henkilötyövuosien mitoitus laadukkaan ja tarkoituksenmukaisen uimaopetuksen toteutumiseksi.

På måndagen hade jag den stora äran att ta emot Finlands Vita Ros ordens förtjänstkors. Förtjänstkorset beviljades på förslag av Åbo stad och överräcktes av stadens borgmästare Minna Arve. Otroligt tacksam och hedrad över denna ära. Tack

Maanantaina minulla oli suuri kunnia ...vastaanottaa minulle itsenäisyyspäivänä myönnetty Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan ansioristi. Kunniamerkki myönnettiin Turun Kaupungin esityksestä ja kaupungin pormestari Minna Arve jakoi ansioristin. Olen todella otettu ja kiitollinen tästä kunniasta. Kiitos

Slogan kuuluu että "Varför Paris vi har ju Åbo"
tai pitäisikö sloganin nyt mennä että "Nu skall Åbo göra som Paris"?

Toinen kuva Iltasanomista ja toinen Turun Sanomista

ÅU 28.3.2023

Tack till SDP-gruppens ordförande Taru Pätäri för dessa ord. Min valslogan om att ”samarbete ger resultat - yhteistyöllä tuloksiin” är inte bara tomma ord utan verklighet även mellan valen. P.S Kom ihåg att rösta - Muistakaa äänestää!

Staden växer och utvecklas! Kaupunki kasvaa ja kehittyy!

Kupittaan kärjen infrahankkeen ja Taito-kampuksen hankesuunnitelmat tuodaan päätöksentekoon keväällä 2024. Hankesuunnitelmat hyväksyy viimekädessä Turun kaupunginvaltuusto.

Image for shared link
Turun Tiedepuiston suurhanke etenee kehitysvaiheeseen

Turun kaupunki on vahvistanut Kupittaan kärjen kumppanuushankkeen allianssisopimuksen sekä hankesuunnitteluvaiheen tilauksen YIT-vetoisen Terävin...

www.turuntiedepuisto.fi

Bortrest på valdagen så rösten given på förhand. Kämpa på alla kandidater och hoppas ni alla kommer ihåg att rösta! Muistakaa äänestää!